Fokreglement

Hieronder vindt u een verkorte weergave van het fokreglement voor de Berghond van de Maremmen opgesteld door Maremma Vrienden. De Raad van Beheer (Nederlandse kennelclub), de organisatie die de stambomen afgeeft, stelt ook eisen aan het fokken.
Uiteraard voldoen onze honden en nesten aan de eisen die zowel in dit fokreglement als door de Raad van Beheer gesteld worden.

SAMENGEVAT:
* beide ouderdieren moeten op Heupdysplasie (HD) geröntgend zijn, toegestane combinaties zijn:
HD A  x  HD A    /    HD A  x  HD B     /    HD A  x  HD C    /    HD B  x  HD B    /    HD B  x  HD C

* beide ouderdieren moeten op elleboogdysplasie geröntgend zijn, toegestane combinaties zijn:
vrij x vrij  /  vrij x  tussenvorm  /  vrij x  graad 1  / vrij x graad 2  /  tussenvorm x  graad 1  /  tussenvorm x graad 2
Met graad 3 mag niet gefokt worden.

* een buitenlandse dekreu dient in ieder geval op heupdysplasie getest te zijn en tevens te voldoen aan de eisen van het land waar hij vandaan komt

* beide ouderdieren moeten minimaal 2 x een Zeer Goed of 1 x een Uitmuntend op een tentoonstelling hebben behaald.
* de reu en teef moeten minstens 18 maanden oud zijn bij de eerste dekking
* tussen de geboortes van 2 nesten (van dezelfde teef) dient minstens 12 maanden te zitten
* een teef mag bij de dekking van haar eerste nest niet ouder zijn dan 6 jaar
* een teef mag bij de dekking van haar laatste nest niet ouder zijn dan 8 jaar
* een teef mag maximaal 4 nesten krijgen
* een teef mag niet gedekt worden door haar vader, grootvader, zoon, kleinzoon of broer.
* met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.
* de fokker zorgt voor goede socialisatie van de pups en geeft pupkopers eerlijke adviezen.
* de fokker maakt afspraken hoe gehandeld wordt als de pup/hond plotseling ernstig ziek wordt of herplaatst moet worden.

 

Rasvereniging

Per 18 september 2023 bestaat er een rasvereniging voor de Berghond van de Maremmen en Abruzzen: Maremma Vrienden. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de mogelijkheid tot officieel toetreden tot de Raad van Beheer.

Maremma Vrienden brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Hebt u interesse in deze nieuwsbrief, stuurt u dan een mailtje aan maremma.vrienden@gmail.com en dan zetten wij u op de verzendlijst.

Wij zijn tevens lid van de officiële Italiaanse rasvereniging; CPMA, Circolo Pastore Maremmano-Abruzzese.

Niet-officieel erkende verenigingen