Links

Bevriende fokkers

* Fidati Di Me / Irene Verbeek / Nederland
* Il Pastore Transumante / Dario Capogrosso / Italy
* Montelarco / Francesco Zanghi & Carina Robertsson / Italy
* Mareus / Petra Kantola / Finland
* Les meneurs d’Illawarra / Jacquéline Crepin/ Frankrijk
* di Bosco Verde / Ines Grunwald / Duitsland
von der Villa Kahlenberg / Julia Kohnen / Duitsland
* Vecchia Via Pecuaria/ Zanzara Parcodaini van Sonia Dürr / Duitsland

Stambomen en gezondheid

Diverse kennelclubs hebben tegenwoordig hun stamboomboekhouding met gezondheidsuitslagen on-lin staan. Hieronder de mij bekende bronnen.

 • De Italiaanse kennelclub vermeldt eveneens de gezondheidsuitslagen in hun stamboomdatabase, te vinden op www.enci.it en dan ‘libro genealogico online’ (wel even een account aanmaken). Helaas gaan deze gegevens niet verder terug dan 1995. 
 • Voor de gegevens van alle Italiaanse Maremma’s geboren tussen 1940 – 1980 heeft Gianni Vullo een database opgezet: https://www.giannivullo.it/database/indice_1980.htm 
 • De Finse kennelclub heeft nog steeds de meest informatieve site met stambomen, gezondheidsuitslagen en statistieken: http://jalostus.kennelliitto.fi/
 • De Estlandse kennelclub heeft een database: https://register.kennelliit.ee
 • Ook in Frankrijk, waar het ras niet veel voorkomt en al helemaal niet veel aan testen wordt gedaan, uitzonderingen daargelaten, is een openbaar te raadplegen database: https://www.centrale-canine.fr/lofselect/recherche-chien
 • De Zweedse kennelclub biedt de mogelijkheid stambomen en gezondheidsuitslagen op te zoeken: http://hundar.skk.se/hunddata/
 • Noorwegen heeft niet de meest handige site: https://www.dogweb.no/dogweb/dw/openPage/hoved.html 
 • En dan heeft ook de Raad van Beheer een inmiddels vernieuwde mogelijkheid om met de nodige moeite stambomen en gezondheidsonderzoeken op te zoeken.
 • In Engeland zijn de afgelopen 15 jaar 64 honden geröntgend met een mediaan van 17 en een gemiddelde score van 15.8 met een spreiding tussen 5 en 34. Dit is een verslechtering ten opzichte van voorheen, toen het gemiddelde op 15 lag. Gemeten over 5 jaar zijn de resultaten gunstiger. Mediaan is 10 en het gemiddelde is 11.4
  In FCI termen komt dit neer op ongeveer HD B.
  www.bva.co.uk/canine_health_schemes/Hip_Scheme.aspx
  Individuele honden zijn op te zoeken via www.thekennelclub.org.uk
 • In Amerika / USA geldt een ander systeem van röntgenen en beoordelen, de Penn-hip methode, en die ook die uitslagen zijn toegankelijk, via ofa.org

Handig / nuttig / overig